Zakończenie małżeństwa z orzekaniem o winie — informacje, które musisz przyswoić

Mądrzy uznają, iż za koniec związku wiecznie winne uważa się obie strony, lecz nie w sądzie. W momencie stwierdzania winy, winę jest w stanie mieć na barkach jeden z partnerów, każdy z nich lub nikt z nich. Zdaje się, iż sprecyzowanie winowajcy rozłamu związku to sprawa poczucia satysfakcji męża lub żony, jednak ma to znaczne rezultaty ze strony prawa.

Każdy związek na chwilę przed zakończeniem staje przed dylematem czy szukać winy, czy niekoniecznie. Zakończenie związku to niezwykle nerwowe przeżycie i czasami, aby umniejszyć sobie nadprogramowych nieprzyjemnych doświadczeń i stresów małżeństwo postanawia, by nie rozstrzygać w sądzie kto jest odpowiedzialny za koniec związku małżeńskiego.

W jakim przypadku możemy stać się winni rozpadu małżeństwa?

Za podstawę rozpadu związku z reguły wymienia się całkowity rozbicie pożycia. Jest to temat, który każdy będzie rozumiał zgoła różnie, natomiast określa to nic innego jak życie w związku, zatem mieszkanie pod jednym dachem, prowadzenie domu, wspólne rachunki, doglądanie potomstwa i współżycie. Winę za zakończenie związku ponosi ta postać, która doprowadziła do zakończenia tegoż pożycia, poprzez wyraziste gesty, do których naturalnie zaliczamy groźbę, odrzucenie współżycia, porzucenie małżonka bez jakiejkolwiek podstawy, nadużywanie alkoholu, napaść, zdradzenie.

Czy zdrada za każdym razem jest przyczyną rozwodu?

Zdrada w małżeństwie jest winna za powód zakończenia pożycia, aczkolwiek jeżeli któryś z małżonków dokonał jej w trakcie obecności związku małżeńskiego. To sygnalizuje, iż jeśli najpierw partnerzy zaprzestali łącznie przebywać pod jednym dachem, zaś kolejno zaszło do rozpoczęcia przez jednego z partnerów związku z inną osobą, to nie jest możliwe, by określić tegoż za przyczynę końca małżeństwa.Jednakowoż relacja jednego z współmałżonków z drugim partnerem w czasie funkcjonowania małżeństwa, ale po zaistnieniu pełnego i nieustannego rozkładu pożycia pomiędzy partnerami nie nie jest podstawą do przydzielenia temuż osobnikowi winy za zakończenie małżeństwa. Niemal tak samo bywa, jeżeli partner dowiedział się o zdradzie przed rozłąką, jedna nie miał wówczas miejsca rozłam pożycia.

Orzekanie o winie – dlaczego warto do tego zmierzać

Sąd ma prawo nie orzekać o winie tylko w przypadku, jeśli za obopólną zgodą pragną tego partnerzy, czyli na ich wspólny wniosek o zaprzestanie stwierdzenia odpowiedzialnego zniszczenia związku. W tym momencie za rozwód na podstawie sędziego żadna ze stron nie ponosi winy. Współmałżonkowie mogą zmienić zdanie do chwili, póki rozwód zostanie stwierdzony, a warto tę sprawę skrupulatnie przemyśleć, ponieważ osoba pozbawiona winy ma możliwość na przykład do świadczenia alimentacyjnego od drugiego małżonka,o ile znalazła się w mniej stabilnej okoliczności niż przed rozwodem. Jeśli nie stwierdzono winnego lub winę mają na sobie dwie strony, mają do tego prawo także obie strony, z zastrzeżeniem, że funkcjonują w niedostatku. W wypadku, jeśli któryś z małżonków został wskazany za wyłącznie winnego, a zakończenie małżeństwa pociąga za sobą mocne pogorszenie kwestii majątkowej partnera niewinnego, sąd na zlecenie tego partnera jest w stanie stwierdzić o obowiązku zaspokajania potrzeb osobnika niewinnego. Małżonek ten nie ma obowiązku znajdować się w niedostatku.

Cena rozprawy rozwodowej

Za wypełnienie zakończenia małżeństwa płaci osoba uznana za ponoszącą winę rozpadu relacji – jeden ze współmałżonków, koszt może również ponieść strona składająca wniosek w momencie nieokreślania winnego bądź oboje, jeśli wina jest obopólna.Stawka ze strony sądu za zakończenie małżeństwa to 600 zł, jakie wnieść powinno się do odpowiedniego sądu. Jeżeli sąd ma dopuścić się również podziału dorobku, trzeba zapłacić ponadplanowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł. Poza tym trzeba również doliczyć koszty obrońcy. Tutaj jest to sprawa bardzo subiektywna,uzależniona od miejsca, obszaru pomocy i skomplikowania sprawy. Najlepiej znaleźć kancelarię, wpisując w wyszukiwarkę np. konsultacje prawne Łódź i zapisać się na spotkanie.