Kiedy pomoże Ci adwokat, a kiedy radca prawny?

W każdej chwili może się okazać, że pojawi się kwestia, której nie można załatwić inaczej niż na oficjalnej drodze prawnej. Niezależnie od tego czy idzie o rozwód, czy o spadek w podobnym wypadku zdecydowanie rekomenduje się skorzystać z pomocy specjalistów. Obecnie wsparcie się uznaną kancelarią nie jest trudne – należy tylko wpisać do Google’a frazę adwokat Pabianice, Wieluń lub Żyrardów. Choć niekiedy nie wiemy gdzie zwrócić się z danym problemem – adwokat czy radca prawny? Mamy tu przecież różne nazwy, wyróżniające typ zawodu

Co łączy prawników spod znaku adwokatury i radcostwa?

Do nabycia tytułu radcy prawnego lub adwokata prowadzi podobna droga: 5 lat studiów prawniczych oraz 3 lata aplikacji, osobno dla każdej specjalności. Ukończenie aplikacji i stosownych praktyk pozwala podejść do egzaminu, który organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przed wpisaniem na usankcjonowaną listę adwokatów i radców prawnych, aplikant musi go przejść z pozytywnym rezultatem. Podstawą określającą czynności obu zawodów są inne akty prawne. Bierze się więc jako źródło przepisów odpowiednio ustawy o adwokaturze i radcach prawnych. W tych zasobach starannie rzedstawiono prawa i obowiązki obu grup prawniczych.

Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym

Chociaż zapis nt. radców i adwokatów brzmi prawie tak samo, w powyższych opcjach są istotne odmienności. Jeszcze podczas stażu można znaleźć inne specjalizacje. Przyjęło się, że radca prawny specjalizuje się w prawie cywilnym, zaś u adwokata przeważa Kodeks karny. wymóg przepisów, lecz możemy tu mówić o przyjętych specjalizacjach. Dodatkowo zarówno adwokaci jak i radcy prawni są członkami do różnych izb – radcowskich bądź adwokackich. Ponadto między oba zawodami istnieje jedna zasadnicza różnica. Radca prawny ma możliwość zarobkowania na etacie, a adwokat jako pozostający na służbie publicznej umowy takiej zawrzeć nie może.

Na koniec zauważmy dodatkowo pewien formalny aspekt związany z kolorem żabotu przy todze. Radców wyróżnia żabot niebieski, a u adwokatów znajdujemy zieleń.